1. ტრანსკავკასიურ სატრანსპორტო საერთაშორისო სქემაში საქართველოს პოტენციალის გაზრდის ხელშემწყობი პროგრამის შესახებ

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია / ალექსანდრე ჩხეიძე, გივი აბდუშელიშვილი