საბჭოს საგამომცემლო საქმიანობის გეგმის შედგენა, სამეცნიერო ჟურნალის ,,ეკონომიკური პოლიტიკა’’ გამოცემა