მნიშვნელოვან ეკონომიკურ საკითხებზე პრესაში გამოთქმული წინადადებების და შენიშვნების ანალიზი