ეკონომიკური პოლიტიკის თემატიკაზე გამოცემული წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა