ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პრობლემებზე პრეს- კონფერენციების ჩატარება