საჯარო მოხელეებისთვის ეკონომიკური პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებზე კურსების, ლექტორიუმების, სემინარების და სხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება