საბჭოს სხდომებზე ეკონომისტთა მაღალკვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად გაწეული საქმიანობის შესახებ საკითხის განხილვა