სამეცნიერო კონფერენციის ,,საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები და ამოცანები’’ ჩატარების ორგანიზება