ეკონომიკური პროფილის თემატიკაზე მომუშავე მეცნიერებისა და სპეციალისტების საინფორმაციო ბანკის შექმნა