ექსპერტთა კვლევის ,,საქართველოს ბიზნეს გარემო – 2016’’ ჩატარების ორგანიზაცია