საკანონმდებლო პროცესში ეკონომიკურ საკითხებზე გამოთქმული წინადადებების და შენიშვნების შიდა ელექტრონული აღრიცხვის წარმოება