სამუშაო შეხვედრების ჩატარება ეკონომიკური მიმართულების არასამთავრობო ორგანიზაციებთან