სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში, თსუ -სა და სტუ -ში