რეგიონების სოციალურ – ეკონომიკური განვითარების პრობლემურ საკითხებზე საბჭოს გასვლითი სხდომების ორგანიზება