საბჭოს სხდომებზე სამინისტროებისა და უწყებების ანალიტიკური სამსახურების საქმიანობის შესახებ საკითხის განხილვა