ეკონომიკური პროფილის სამინისტროებსა და უწყებებში საბჭოს წევრთა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება