სახელმწიფო პროგრამის -,,საქართველოს ეკონომიკური პოლიტკა’’ პროექტზე სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის განსაზღვრა და სამუშაო გეგმის დამტკიცება