მეცნიერებათა აკადემიებიდან, წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლებიდან და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ახალი ეკონომიკური ინიციატივების შესახებ ინფორმაციების მიღება