საბჭოს გეგმებისა და მიმდინარე ამოცანების განსახილველად პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წევრებთან სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება