1. ქვეყნის ეროვნულ მეურნეობაში ბიოტექნოლოგიური მიღწევების გავრცელების ხელშემწყობი პროგრამის შესახებ
იხილეთ საბჭოს სხდომის ვიდეო ჩანაწერი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გიორგი კვესიტაძე

გადაწყვეტილება N4, 2016 წლის 29 ივლისი
ვრცლად

2. საქართველოს საზღვაო-სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური პოტენციალის განვითარების ძირითადი მიმართულებანი
ვრცლად

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია,
მამუკა ახალაძე, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი.
ირაკლი შარაბიძე, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის რექტორი.
რომან მამულაძე.


გადაწყვეტილება N5, 2016 წლის 29 აგვისტო
ვრცლად